Ka Ara Ake Ōku Ringa Ki A Koe (Karakia)

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Ka Koropiko Matou Ki A Koe

Kia ara ake ō tātou ringa tapu ki a Ihowa. Āmine.
Nā reira, ka ara ake ō mātou ringa ki a Koe, ko mātou katoa.

Kei te ara ake ngā ringa o taku tuakana, o taku teina, o taku tuahine hoki i tōku nei taha. Kei te whakaaro ahau ki te raina roa o te ātaahua me te rangatira, e te ngākau ngāwari kia whakarongo ki te Atua. Te ātaahua o tēnei tū ngāwari i kawea mai ai mātou ki konei.

I ahau e ara ake ana ōku ringa, kei te mahara atu au ki ō mātou tuākana o mua. Ko rātou tonu i tū pākari ai i waenganui i te mura o te hoariri. Ko rātou i mate ai, i heke ai ō rātou toto hei hanga i te huarahi hira kei te takahi nei tātou i ēnei rangi.

Ā, koinei pū tāku he mahara ake ki a rātou mā i ahau e ara ake ana ōku ringa. Kei te mahara ahau ki ērā mea i hanga ai au kia pēnei ai te tangata nei. Ko ngā kupu, nga hāmama, me te manawa kaha, ko ngā papa me te āta whakaarongo atu. Huri te ngahuru tau. Reanga mai, reanga atu.
Kua hangaia e ēnei mea katoa ko tēnei ara e tū nei mātou.

Ā, ka whakawhetai ahau ki a Koe, i te mea, he rite tonu tāu kaha tautoko mai me tōu ngākaupai. Kātahi rā tō pūkeke ki te hanga, ki te whakarawe ora mā wai, ki te akiaki, ki te tuku i Tō Wairua ki roto i ō ngā tāngata ngākau.

E whakawhetai ana mātou, nō te mea, kua homai e Koe te ora. Ka pupū ake ō mātou ngākau, hīmene ai. Ka mihi atu mātou, nō te mea, i ahau e noho ana ki aku tuākana, ki aku tēina, kua kuhungia mai te aho ki tōku wairua. I ahau e whakarongo pīkari ana ki te reo a ō mātou nei hautū.

I te whakarongo noa iho ki ngā kupu a Te Wairua Tapu, ā, mātai atu ana i tō te Atua mata, he hōhonu rawa, he mea motuhake, he mea ātaahua hoki. Ā, nā te āta mātai i a Koe, ka tika ai taku whanonga. I te āta mātai atu i a Koe, e Pā, i te titiro ki roto i tō ngākau, nā konā, he tāne tika au, he tangata ngākaupai hoki au, ā, ka tuku whakawhetai ki a Koe. Tēnā rā Koe i tāu tiaki mai, i tāu ārahi mai, i tāu toro mai i tōu ringa i tau iho nei i a au. Tēnā rā Koe i tāu tuku mai i te oranga, i tāu hūmārika noa i a Koe e whakaako ana i a au.

Te whakawhetai ki a Koe i tō ārahi mai ki waho i te wawau ki te māramatanga.
I tāu whakakaha mai kia kore ai au e ngoikore. Mei kore ake Koe hei muku atu i taku rangirua, hei tuku mai i te whakapono, hei huti i ahau mai i te ngaromanga, hei whakawhiwhi mai i tēnei ora nui noa atu. Nā tāu mahi pai kua kore au e mokemoke, kua honoa mai ki te hunga mīharo rawa atu nei. Tēnā rā Koe, e kore au e haere poka noa, whakauru kētia e Koe ki tēnei haerenga.

E tino whakawhetai ana ahau. Tēnei au te mihi atu nei ki Te Atua, ki Te Ariki!
Me mātua mihi ki a Koe, Nāu anō au i hanga. Tēnā rā Koe i tāu whakamana mai, i tāu tono mai. Tēnā rā Koe i tāu kōwhiri mai me te nui me te rahi o tāu ārahi mai. Tēnā Koe, tēnā Koe, tēnā rawa atu Koe.

Ka whakawhetai au ki a Koe mō ngā whawhai katoa, mō ia wikitōria, mō ia whakamātautau. He whakawhetai tāku ki a Koe mō ngā wāhi uaua i taku haerenga, otirā, mō ngā wāhi ngāwari. Ka whakawhetai atu ki a Koe mō nga mea katoa, ia wā, ia wāhi, i pā mai ai Tō ringa kaha ki tōku oranga.

Nā, māku e kī atu, e whakawhetai ana ahau ki a Koe! Kia whakawhetaitia te Atua!
E whakawhetai ana ahau ki a Koe, e te Ariki.