Imana Iri Hano (Haleliya)

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Kinyarwanda

[Verse 1]

(Abagabo)

Dore Umwami ku Ntebe Ye
Umwami w’Abami, Mana Nkuru
Kukubwami Bwe arubw’Iteka
Ubutware Bwe buhorah’iteka

(Bose hamwe)
Dor’ubwami Bwe, buhoraho
Nu Uwera uwo Turamya
Ibihe Byose ntahinduka
Uhorah’Urih’Ugiye kuza

[Chorus]

Turaguhimbaza
Wowe Wenyine
Duhimbaza Izina ryawe Ryera
Akir’icyubahiro
Abera Twese Hamwe
Tugutuy’ishimwe risumba ayandi

[Verse ya 2]

Umwana w’intama, Umwana w’Imana
Wanesheje Ur’Umwami wa bose
Vuza Impanda y’urubanza
Bose Bamenye k’Umwami Ategetse

[Chorus]

Turaguhimbaza
Wowe Wenyine
Turahimbaza Izina ryawe Ryera
Akir’Icyubahiro
Abera Twese Hamwe
Tugutuy’ishimwe risumba ayandi

[Chorus]

Turaguhimbaza
Wowe Wenyine
Turahimbaza Izina ryawe Ryera
Akir’icyubahiro
Abera Twese Hamwe
Tugutuy’ishimwe risumba ayandi
Tugutuy’ishimwe risumba ayandi