Ujehova Unathi (Haleluya)

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Siyakubabaza

[Ikhorasi]
Haleluya!
Haleluya!
Haleluya!
UJehov’ iNkos’ ila

[Ikhorasi]
Haleluya!
Haleluya!
Haleluya!
uJehov’ iNkos’ ila

[Ivesi lo -1]
Uphakath’ kwabantu baKho
Nenkazimul’ imbuliwe
Yabonw’ izizwe zonke
Iphakanyisiwe

[Ikhorasi]
Haleluya!
Haleluya!
Haleluya!
UJehov’ iNkos’ ila

[Ikhorasi]
Haleluya!
Haleluya!
Haleluya!
UJehov’ iNkos’ ila

[IVesi Le -2]
Senze sibe msulwa
Sihol’ indlela yonke
Sihol’ ephakadeni
Njalo sizosho sithi

[IKhorasi]
Haleluya!
Haleluya!
Haleluya!
uJehov’ iNkos’ ila

[IKhorasi]
Haleluya!
Haleluya!
Haleluya!
uJehov’ iNkos’
uJehov ’iNkos’
uJehov ’iNkos’ ila!