Heilig, Heilig

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Wij Aanbidden U

[Refrein]

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer

[Vers 1]

O Heer, wij staan hier nu voor U
Een volk gevormd door Uw Macht en Uw Kracht
Onze handen geheven naar Hem die regeert
Voor eeuwig en eeuwig

[Vers 2]

Uw zaad is in ons gevestigd
Die schat bewaken wij en is veilig in ons
En de vrees van God is bevestigd
Voor eeuwig en eeuwig

[Prayer]

Ik loof U. Ik loof Uw heilige karakter. Ik prijs Uw heilige naam. Ik verhef mijn stem hier op aarde en ik zegen U. Ik zegen U vanuit de beperking van tijd, tot in alle eeuwigheid. Vanuit sterfelijkheid verhef ik mijn stem en zegen Uw eeuwige aanwezigheid. Ik zegen Uw goedheid. Ik loof U.

Oh loof de Heer, o mijn ziel en alles wat in mij is, zegene Zijn heilige naam