Laat Het Zo Zjin (Gebed)

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Wij Maken U Groot

Het woord ‘Amen’ betekent ‘laat het zo zijn’. Laat het zo zijn. Amen. Wij heffen onze handen naar U op en wij zegenen U. We eren U. Wij aanbidden U. Wij staan in Uw aanwezigheid en wij zegenen U. We danken U dat U een goede God en een trouwe Heer bent. Iemand Die ons jaar op jaar heeft geleid, Die ons altijd op de juiste weg heeft gebracht en naar een onwankelbare toekomst. We zegenen Uw Naam. Sterk ons met meer kracht om Uw wil te doen. Geef ons meer daadkracht in de volken op aarde. Geef ons onbeperkte autoriteit zodat we U kunnen verheerlijken; opdat wij U mogen eren en U verhogen, dat allen mogen weten dat U de God van de hemelen bent, Koning over allen en de Schepper van ieder mens. Laat iedereen weten wie U bent en hoe groot U bent; hoe overweldigend en wonderbaar U bent. Geef ons de genade om eerbied voor U te hebben en U te verhogen; U te eren in alles wat we doen.