ስምካ ንባርኾ  We Praise Your Name

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: ትግርኛ  We Worship You

[ተደጋጋሚ]

እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዓብይን ልዑልን ኢኻ
ንጉስ ነገስታት ዓብይን ልዑልን
ከምኡ ዝበለ የለን የለን ዓብይን ልዑልን
ጎይታ ስምካ ይመስገን

[ፍቕዲ 1]

ሓይሊ ኩሉ ናይ በይንኻ’ዩ ጎይታ
ሕግኻ ሓቂ ቃልካ ህይወት ይህብ ጎይታ
ህይወትና ንዓኻ ንውፊ ጎይታ
ጎይታ ስምካ ይመስገን

[ፍቕዲ 2]

የሱስ ልዕል ነብሎ ንስምካ
ህይወትና ይእውጅ ሰናይካ ፍቕርኻ
ብብዙሕ ምስጋና ንሰግድ ቅድሜኻ
ጎይታ ስምካ ይመስገን