አምልኸካ ኣለኹ (ጸሎት)  I Worship You (Prayer)

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: ትግርኛ  We Worship You

“አምልኸካ ኣለኹ”
እዚኣተን ንዕኡ ጥራይ ዝተሓዝኣ ዝተቐደሳ ቃላት እየን፣ ንዕኡ ጥራይ ንበይኑ።
“አምልኸካ ኣለኹ”

ልዕል አብለካ፡ ክብ ኣብለካን አመስግነካን። ንስኻ በይንኻ ብቑዕ ኢኻ ኣምልኾይ ክትወስዶ። ንስኻ ብቑዕ ኢኻ ምስጋናይ ክትወስድ።

ልዕል አብለካ ኣለኹ። አምልኸካ ኣለኹ። እባርኸካ ኣለኹ። ከናፍረይ የመስግናኻ ሕጂን ንዘልኣለምን። ነፍሰይ ተመስግንካ ሎሚን ንዘልኣለምን ዎ እግዚኣብሄር። ንስኻ በይንኻ ብቑዕ ኢኻ ንኹሉ ምስጋናይ ክትቅበል።

ካልእ ፍጥረት የሎን፣ ሓደ እኳ ካልእ ህላወ የሎን ነዘን ቃላት ዝብሎ። “አምልኸካ ኣለኹ”።
ዋላ ሓደ የልቦን። ሓደ እኳ ካልእ ህላወ የልቦን ኣብ ግዜ ይኹን ኣብ ዘልኣለማውነት ነዚ ንዓኻን ንበይንኻን ዝተሓዝአ ቃል ፈጺሙ ዝወስድ የልቦን። አምልኸካ ኣለኹ ዘልኣለማዊ።

አምልኸካ ኣለኹ ኩሉ ከኣሊ ኣምላኽ: ዓቢ ንጉስ ሰማያት። አምልኸካ ኣለኹ ፈጣሪየይ፡ ተበጃዊየይን ኣምላኸይን። አምልኸካ ኣለኹ።

“አምልኸካ ኣለኹ”