እወ (ጸሎት)

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: ነዕብየካ

እቲ ኣሜን ዝብል ቃል እወ ይኹን ማለት እዩ። እወ ይኹን፤ ኣሜን? ኣእዳውና ናባኻ ኣልዒልና ንባርኸካ ኣለና፣ ነኽብረካ ኣለና። ነምልኸካ ኣለና። ኣብ ቅድሚ ህላወኻ ደው ኢልና ንባርኸካ ኣለና። ሰናይ ኣምላኽ ብምዃንካን እሙን ጎይታ ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና። ንዓመትን ዓመታትን ዝመራሕካና ንስኻ ኢኻ፣ ከምቲ ኩልግዜ ናብ ቅኑዕ ቦታ ከምተምጽኣና፣ ከምቲ ኣቐዲሙ ናብ እተመደበ መጻኢ ትወስደና፣ ንስምካ ንባርኾ ኣለና። ፍቓድካ ክንገብርሲ ዓቢ ሓይሊ ሃበና። ገዚፍ ሓይሊ ሃበና ኣብ መላእ ህዝብታት ምድሪ። ደረት ዘይብሉ ስልጣን ሃበና፣ ምእንቲ ከነኽብረካ፣ ምእንቲ ከነዕብየካን ልዕል ክነብለካ፣ ካብዚ ዝተላዕለ ኩሎም ንስኻ ኣምላኽ ሰማይ ከምዝኾንካ፣ ንጉስ ኩሉ፣ ፈጣሪ ደቂ ሰባትን ከምዝኾንካ ክፈልጡኻ። ኩሎም ንስኻ መን ምዃንካ ይፍለጡ፣ ክሳብ ክንደይ ዓቢ ከምዝኾንካ፣ ክንደይ ግሩምን ድንቅን ከምዝኾንካ ይፍለጡኻ። ጸጋ ሃበና ምእንቲ ክንእዘዘካ ከነዕብየካን ልዕል ከነብለካን፣ ኣብ ኩሉ እንገብሮ ዘበለ ከነኽብረካን።