Éyin Níkan

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: A Gbéeyín Ga

[Verse] Pelu gbogbo okan mi ni mo juba re
Ni gbogbo aye mi ni mo b’owo fun
Olu aye mi, ni mo fun l’oun gbogbo
Mo fi iyin fun eyin nikan

[Verse] Pelu gbogbo okan mi ni mo juba re
Ni gbogbo aye mi ni mo b’owo fun
Olu aye mi, ni mo fun l’oun gbogbo
Mo fi iyin fun eyin nikan

[Chorus] F’eyin nikan, eyin nikan
Mo fi iyin fun eyin nikan
Eyin nikan, eyin nikan
Mo fi iyin fun eyin nikan

[Verse] Pelu gbogbo okan mi ni mo juba re
Ni gbogbo aye mi ni mo b’owo fun
Olu aye mi, ni mo fun l’oun gbogbo
Mo fi iyin fun eyin nikan

[Chorus] F’eyin nikan, eyin nikan
Mo fi iyin fun eyin nikan
Eyin nikan, eyin nikan
Mo fi iyin fun eyin nikan

[Chorus] F’eyin nikan, eyin nikan
Mo fi iyin fun eyin nikan
Eyin nikan, eyin nikan
Mo fi iyin fun eyin nikan

[Ending] Mo fi iyin fun eyin nikan
Mo fi iyin fun eyin nikan.