Mímó Ni Òdó Àgùtan

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: A Gbéeyín Ga

[Chorus]
Mimo, mimo
Mimo l’odo agutan
Oluwa alagbara
Ti o si wa t’o nbe
Ti o si wa t’o nbe
Ti o si wa t’o tun nbo wa

[Chorus]
Mimo, mimo
Mimo l’odo agutan
Oluwa alagbara
Ti o si wa t’o nbe
Ti o si wa t’o nbe
Ti o si wa t’o tun nbo wa

[Verse 1]
Gbogbo eda f’ogo fun o
Gbogbo okan wa bukun f’oruko re
Ede, eya ati awon orile ede
Eniyan mimo nkorin iyin re

[Chorus]
Mimo, mimo
Mimo l’odo agutan
Oluwa alagbara
Ti o si wa t’o nbe
Ti o si wa t’o nbe
Ti o si wa t’o tun nbo wa

[Verse 2]
A teriba nibi mimo re
A gbowo s’oke a juba re
Oluwa eyin nikan l’owo yi ye
Iwo nikan ni gbogbo iyin ye
Gbogbo iyin

[Chorus]
Mimo, mimo
Mimo l’odo agutan
Oluwa alagbara
Ti o si wa t’o nbe
Ti o si wa t’o nbe

[Ending]
Ti o si wa t’o nbe
Ti o si wa t’o nbe
Ti o si wa to tun nbo waaaa