ሓጎስካ

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Joy: Global Edition

ሓጎስካ
ናይ ነፍሰይ ብርሃን’ዩ
ሓጎስካ
ዕጋበት ምልኣተይ እዩ
ሓጎስካ
ንጸልማት የርሕቖ
ብመገድኻ ክኸይድ ይረድኣኒ

ኣብ ህላውነትካ
ምሉእ ሓጎስ ኣሎ
ንምስጋናይ
የቕርበልካ ወትሩ
ንስኻ ህይወተይን
መዝሙረይን ኢኻ
ጎይታ ሓይለይ ሓጎሰይ ኢኻ

ሓጎስካ
ንኸቢድ ጾር የቕልሎ
ክዋጋእ
ሓይሊ ይህበኒ
ሓጎስካ
ንፍቓድካ ክፍጽም
ብመገድኻ ክኸይድ
ይረድኣኒ

ኣብ ህላውነትካ
ምሉእ ሓጎስ ኣሎ
ንምስጋናይ
የቕርበልካ ወትሩ
ንስኻ ህይወተይን
መዝሙረይን ኢኻ
ጎይታ ሓይለይ ሓጎሰይ ኢኻ

ሓጎስካ
ንነፍሰይ ይሕድሳ
ንዓለምና
ከፍቅሮ ይገብረኒ
ናብ’ታ
መዓልትኻ ይመርሓኒ
ብመገድኻ ክኸይድ ይረድኣኒ

ኣብ ህላውነትካ
ምሉእ ሓጎስ ኣሎ
ንምስጋናይ
የቕርበልካ ወትሩ
ንስኻ ህይወተይን
መዝሙረይን ኢኻ
ጎይታ ሓይለይ ሓጎሰይ ኢኻ