Intokozo

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Joy: Global Edition

[Ivesi – 1]

Intokozo yaKh’ ileth’ ukukhanya
Ntokozo yaKh’ iyang’phelelisa
Ntokozo ixosh’ ubumnyama
Nasez’ndleleni zaKho
Ntokozo

[Ikhorasi]

KuWe kunentokozo yonke
Ngikubonga ngihlabelela
Uyihubo kuphila kwami
Namandla, neNkosi ntokozo

[Ivesi – 2]

Intokozo yaKh’ iyang’phumuza
Ingamandla okunqoba
Ntokozo, iyintando yaKho
Nezindlela zaKho
Ntokozo

[Ikhorasi]

KuWe kunentokozo yonke
Ngikubonga – ngihlabelela
Uyihubo kuphila kwami
Namandla, neNkosi ntokozo

[Ivesi – 3]

Intokozo iyimvuselelo
nothando lombuso waKho
Ntokozo isondez’ is’phetho
ezindleleni zaKho
Ntokozo

[Ikhorasi]

KuWe kunentokozo yonke
Ngikubonga – ngihlabelela
Uyihubo kuphila kwami
Namandla, neNkosi

KuWe kunentokozo yonke
Ngikubonga – ngihlabelela
Uyihubo kuphila kwami
Namandla, neNkosi
Ntokozo (x12)