Amin!

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album:Kami Membesarkan-Mu

[Chorus]
Amin! Terjadilah!
Amin! Tekad kami!
Datang K’rajaanMu
Jadi kehendakMu
S’karang dan s’lamanya AMIN!

[Chorus]
Amin! Terjadilah!
Amin! Tekad kami!
Datang K’rajaanMu
Jadi kehendakMu
S’karang dan s’lamanya AMIN!

[Verse 1]
Kaulah Allah semua ciptaan
S’mua dibawah perintahMu
hakimilah bangsa-bangsa
biar umatMU tetap teguh

[Chorus]
Amin! Terjadilah!
Amin! Tekad kami!
Datang K’rajaanMu
Jadi kehendakMu
S’karang dan s’lamanya AMIN!

[Chorus]
Amin! Terjadilah!
Amin! Tekad kami!
Datang K’rajaanMu
Jadi kehendakMu
S’karang dan s’lamanya AMIN!

[Verse 2]
kirim firmanMu ke dunia
biar umatMu mendengar
satukan umat kudusMu
nyatakan kemulianMU

[Chorus]
Amin! Terjadilah!
Amin! Tekad kami!
Datang K’rajaanMu
Jadi kehendakMu
S’karang dan s’lamanya AMIN!

[Chorus]
Amin! Terjadilah!
Amin! Tekad kami!
Datang K’rajaanMu
Jadi kehendakMu

Datang K’rajaanMu
Jadi kehendakMu
S’karang dan s’lamanya AMIN!