Lihat Tuhan

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album:Kami Membesarkan-Mu

[Verse 1]
(Men)
Lihat Tuhan di tahta
Dia Raja dan Tuhan
K’rajaanNya kekal s’lama-lamanya
KuasaNya yang agung abadi

(Everyone)
Dia mem’rintah selamanya
Yang mulia kami puja
S’panjang jaman tak berubah
Dulu s’karang dan s’lamanya

[Chorus]
Besarkan Tuhan
Tiada yang lain
Kami puji namaMu yang kudus
Pandang hormatMu
UmatMu bersama
Persembahkan pujian terindah

[Verse 2]
Anak Domba, PutraNya
Sang Raja memerintah
Tiup sangkakala, hakimi bangsa-bangsa
Biar s’mua tau Tuhan memerintah

[Chorus]
Besarkan Tuhan
Tiada yang lain
Kami puji namaMu yang Kudus
Pandang hormatMu
UmatMu bersama
Persembahkan pujian terindah

[Chorus]
Besarkan Tuhan
Tiada yang lain
Kami puji namaMu yang Kudus
Pandang hormatMu
UmatMu bersama
Persembahkan pujian terindah
Persembahkan pujian terindah