Akira Amashimwe Yacu (Isengesho)

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Kinyarwanda

Nguhaye amashimwe Yanjye.
Ushimwe Yesu, Ushimwe Mwami.
Ushimwe Mwami. Ushimwe Muremyi wanjye.
Ushimwe Mwami wanjye, Mukiza wanjye,
Mana yanjye. Ndakuramya. Ndaguhimbaje.
Ndakuzamuye, Mpimbaje Izina Ryawe.
Ni Wowe gusa Ukwiriye guhabwa amashimwe Yanjye.
Ndaguhimbaje. Ni Wowe gusa Ukwiriye guhabwa amashimwe Yanjye.
Ndagushimiye. Ushimwe Mwami. Ushimwe Mwami.