Amen!

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Kinyarwanda

[Chorus]

Amen! Bibe Birtyo Amen! Turategetse Ubwami Bwawe buze Iby’Ushaka Bibe Kuv’Ubu n’Iteka, Amen!

[Chorus]

Amen! Bibe Birtyo Amen! Turategetse Ubwami Bwawe buze Iby’Ushaka Bibe Kuv’Ubu n’Iteka, Amen!

[Verse]

Ur’Imana Yaremye Byose Byose Kubw’Ijambo Ryawe Cirimanza Amahanga Abakiranutsi bahaguruke

[Chorus]

Amen! Bibe Birtyo Amen! Turategetse Ubwami Bwawe buze Iby’Ushaka Bibe Kuv’Ubu n’Iteka, Amen!

[Chorus]

Amen! Bibe Birtyo Amen! Turategetse Ubwami Bwawe buze Iby’Ushaka Bibe Kuvubu n’iteka, Amen!

[VERSE YA 2]

Tumijambo Ryawe mu Mahanga Abakiranutsi bose bumve Tugire umw’Abera twese Ubwiza Bwawe bugaragare

[Chorus]

Amen! Bibe Birtyo Amen! Turategetse Ubwami Bwawe buze Iby’Ushaka Bibe Kuvubu n’iteka, Amen!

[Chorus]

Amen! Bibe Birtyo Amen! Turategetse Ubwami Bwawe buze Iby’Ushaka Bibe

Ubwami Bwawe buze Iby’Ushaka Bibe Kuvubu n’iteka, Amen!