Wowe Gusa

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Kinyarwanda

[Verse]

Umutima wanjye wose Urakuramya
Ubuzima bwanjye bwose Burakubaha
Ur’Umwami wanjye, Nguhaye byose
Nguhayishimwe Wowe Gusa

[Verse]

Umutima wanjye wose Urakuramya
Ubuzima bwanjye bwose Burakubaha
Ur’Umwami wanjye, Nguhaye byose
Nguhayishimwe Wowe Gusa

[Chorus]

Wowe Gusa, Wowe Gusa
Nguhaye ishimwe Wowe Gusa
Wowe Gusa, Wowe Gusa
Nguhayishimwe Wowe Gusa

[Verse]

Umutima wanjye wose Urakuramya
Ubuzima bwanjye bwose Burakubaha
Ur’Umwami wanjye, Nguhaye byose
Nguhayishimwe Wowe Gusa

[Chorus]

Wowe Gusa, Wowe Gusa
Nguhayishimwe Wowe Gusa
Wowe Gusa, Wowe Gusa
Nguhayishimwe Wowe Gusa
Nguhayishimwe Wowe Gusa
Nguhayishimwe Wowe Gusa