Ons Loof U Naam

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Ons Loof U

[Refrein]

Die Heer ons God is hoog en verhewe
Ons Koning is hoog en verhewe
Daar’s niemand so hoog en verhewe
Heer Ons Prys U Naam

[Vers 1]

Alle mag behoort aan U, O Heer
Waarheid en lewe is in U woord
Ons lewens offer ons nou op aan U
Heer Ons Prys U Naam

[Vers 2]

Heer Jesus ons verhef U Heilige Naam
Ons lewens roem U liefde en goedheid
Met dankbaarheid buig ons en aanbid U
Heer ons Prys U Naam