Amen

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Ons Verheerlik U

Amen! Laat dit so wees!
Amen! Hoor ons bevel!
Laat U konin-kryk kom
Heer laat U wil geskied
Nou tot in e-wig-heid
Amen!

Amen! Laat dit so wees!
Amen! Hoor ons bevel!
Laat U konin-kryk kom
Heer laat U wil geskied
Nou tot in e-wig-heid
Amen!

U’s God van die hele skep-ping
Alles is onder U bevel
Bring U oordeel oor die nasies
Help U reg-ver-di-ges staan

Amen! Laat dit so wees!
Amen! Hoor ons bevel!
Laat U konin-kryk kom
Heer laat U wil geskied
Nou tot in e-wig-heid
Amen!

Amen! Laat dit so wees!
Amen! Hoor ons bevel!
Laat U konin-kryk kom
Heer laat U wil geskied
Nou tot in e-wig-heid
Amen!

Stuur U Woord oor al die nasies
Laat U verkore U stem hoor
Maak ons een, U heilige nasie
Openbaar U heerlikheid aan al

Amen! Laat dit so wees!
Amen! Hoor ons bevel!
Laat U konin-kryk kom
Heer laat U wil geskied
Nou tot in e-wig-heid
Amen!

Amen! Laat dit so wees!
Amen! Hoor ons bevel!
Laat U konin-kryk kom
Heer laat U wil geskied
Nou tot in e-wig-heid
Amen!

Amen! Laat dit so wees!
Amen! Hoor ons bevel!
Laat U koninkryk kom
Heer laat U wil geskied
Laat U konin-kryk kom
Heer laat U wil geskied
Nou tot in e-wig-heid
Amen!