Amen!

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Siyakubabaza

[Ikhorasi]
Amen! Mak’be njalo!
Amen! Siyayala!
Mbuso waKho uze
Ntando yaKho yenziwe
Manje naphakade AMEN!

[Ikhorasi]
Amen! Mak’be njalo!
Amen! Siyayala!
Mbuso waKho uze
Ntando yaKho yenziwe
Manje naphakade AMEN!

[Ivesi lo-1]
UnguNkulunkul’ wendalo yonke
Konke k’segunyeni laKho
Yehlulela zonk’ izizwe
Umise abalungile

[Ikhorasi]
Amen! Mak’be njalo!
Amen! Siyayala!
Mbuso waKho uze
Ntando yaKho yenziwe
Manje naphakade AMEN!

[Ikhorasi]
Amen! Mak’be njalo!
Amen! Siyayala!
Mbuso waKho uze
Ntando yaKho yenziwe
Manje naphakade AMEN!

[Ivesi 2]
Thum’iZwi ezizweni zonke
Abakhethwa baKuzwe
Yenz’abaKho babe munye
Bambulele udumo lwakho

[Ikhorasi]
Amen! Mak’be njalo!
Amen! Siyayala!
Mbuso waKho uze
Ntando yaKho yenziwe
Manje naphakade AMEN!

[Ikhorasi]
Amen! Mak’be njalo!
Amen! Siyayala!
Mbuso waKho uze
Ntando yaKho yenziwe
Mbuso waKho uze
Ntando yaKho yenziwe
Manje naphakade AMEN!