Kuwe Wedwa

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Siyakubabaza

[Ivesi]
Ngenhliziyo yonke yam’ ng’yak’dumisa
Empilweni yonke yam’ ngiyak’tusa
Nkos’ yempilo yam’ nginikela konk’ okwam’
Ngileth’uk’bonga kuWe wedwa

[Ivesi]
Ngenhliziyo yonke yam’ ng’yak’dumisa
Empilweni yonke yam’ ngiyak’tusa
Nkos’ yempilo yam’ nginikela konk’ okwam’
Ngileth’ uk’bonga kuWe wedwa

[Ikhorasi]
KuWe wedwa, Wena wedwa
Ngileth’ uk’bonga kuWe wedwa
Wena wedwa, Wena wedwa
Ngileth’ uk’bonga kuWe wedwa

[Ivesi]
Ngenhliziyo yonke yam’ ng’yak’dumisa
Empilweni yonke yam’ ngiyak’tusa
Nkos’ yempilo yam’ nginikela konk’ okwam’
Ngileth’uk’bonga kuWe wedwa

[Ikhorasi]
KuWe wedwa, Wena wedwa
Ngileth’ uk’bonga kuWe wedwa
Wena wedwa, Wena wedwa
Ngileth’ uk’bonga kuWe wedwa

[Ikhorasi]
KuWe wedwa, Wena wedwa
Ngileth’ uk’bonga kuWe wedwa
Wena wedwa, Wena wedwa
Ngileth’ uk’bonga kuWe wedwa

Ngileth’ uk’bonga kuWe wedwa
Ngileth’ uk’bonga kuWe wedwa
Ngileth’ uk’bonga kuWe wedwa
Ngileth’ uk’bonga kuWe wedwa