Siphakamis ’Igama Lakho

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Siyakubabaza

(Ikhorasi 1)
Nkosi, s’phakamis’iGama laKho
Nkosi, s’phakamis’iGama laKho
Sik’nik’udumo, nok’tuswa
Uk’phakama nokubongwa
S’phakamis’iGama laKho

(Ikhorasi 2)
Simunye eduze kwes’hlalo
SiYakwenyusa siYak’phakamisa
Somandla neNkosi
Ubusa phakade
S’phakamis’iGama laKho

(Ikhorasi 1)
Nkosi, s’phakamis’iGama laKho
Nkosi, s’phakamis’iGama laKho
Sik’nik’udumo nokutuswa
Uk’phakama nokubongwa
S’phakamis’iGama laKho

(Ikhorasi 2)
Simunye eduze kwes’hlalo
SiYakwenyusa siYak’phakamisa
Somandla neNkosi
Ubusa phakade
S’phakamis’iGama laKho

[Ukuphetha]
Somandla neNkosi
Ubusa phakade
S’phakamis’iGama laKho