Siyakubabaza

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Siyakubabaza

[Ivesi]
Mdal’ wethu
Somandla
Nkos’ Enkulu
Akekh’ onjengawe
Mnin’ mandla
Olungile
Nkos’ engcwele
Akekh’ onjengaWe

[Ikhorasi]
Siyakutusa
Ufanelw’ udumo nobukhosi
Simunye
Selul’ izandl’ uku….

[Ikhorasi lo – 1]
Babaza
Siyakubabaza
S’yakudumisa
Sik’dumisa sik’
Babaza
Siyakubabaza
S’yakudumisa
S’philel ukuk’dumisa
[Ivesi]
Mdal’ wethu
Somandla
Nkos’ Enkulu
Akekh’ onjengawe
Mnin’ mandla
Olungile
Nkos’ engcwele
Akekh’ onjengawe
[Ivesi le – 2]
Uthembekile Nkos’
Uhlale nathi indlela yonke
Ngok’hlanganyela
Simemeza sik…..

[Ikhorasi le -2]
Babaza
Siyakubabaza
Siyak’dumisa
Sik’dumisa sik’
Babaza
Siyakubabaza
Siyak’dumisa
Phakade sizo

[Ikhorasi le – 3]
Babaza
Siyakubabaza
Siyak’dumisa
Sik’dumisa sik’
Babaza
Siyakubabaza
Siyak’dumisa
Siphilel ukuk’ dumisa x2