Yamba Lokumu Na Biso (Libondeli)

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Tonetoli Yo

Natondi Yo, Natondi Yo Yesu. Matondi Nkolo. Matondi Molakisi. Matondi Mokeli na ngai. Matondi Nkolo na ngai, Mobikisi na ngai, Nzambe na ngai. Nagumbameli Yo, Nasanjoli Yo. Natomboli Yo pe nanetoli Yo. Bobele Yo nde obongi na masanjoli na ngai, napamboli Yo. Bobele Yo nde obongi na masanjoli na ngai, Natondi Yo. Matondi Nkolo. Matondi Nkolo.