እናገንሃለን [We Magnify You – Amharic]

“‘እናገንሃለን’ አልበምከዶርውድሮፍእናከኮንግረስየሙዚቃ-ፋክተሪበቅርቡየተውጣጡትንየጸሎቶች፣የመዝሙሮችእናየአምልኮቅንብሮችያቀፈአልበምነው።

ይህኃይለኛየአምልኮአገላለጽየሚፈስሰው፥የእግዚአብሔርንግርማ፥ሉአላዊነቱንእናክብሩንበማክበርእናየእርሱንእሴቶች፣ባሕርያቱንእናማንነቱንበምድርላይበመግለጽላይከሚገኘውአለም-አቀፋዊህዝብአመስጋኝልብውስጥየወጣነው።

Name Lyrics Lead Sheet
ምሥጋናችንን ተቀበል (ጸሎት) Lyrics
እናገንሃለን Lyrics Lead Sheet
ወደ አንተ Lyrics Lead Sheet
ለአንተ ብቻ Lyrics Lead Sheet
ስምህን እናከብረዋለን Lyrics Lead Sheet
ቅዱስ  ነው በጉ Lyrics Lead Sheet
እነሆ ጌታ Lyrics Lead Sheet
እግዚያብሄር በዚህ አለ (ሃሌሉያ) Lyrics Lead Sheet
አሜን! Lyrics Lead Sheet
አዎ ይሁን (ጸሎት) Lyrics
Name Lyrics Lead
Sheet
ምሥጋናችንን
ተቀበል
(ጸሎት)
Lyrics
እናገንሃለን Lyrics Lead
Sheet
ወደ
አንተ
Lyrics Lead
Sheet
ለአንተ
ብቻ
Lyrics Lead
Sheet
ስምህን
እናከብረዋለን
Lyrics Lead
Sheet
ቅዱስ
ነው
በጉ
Lyrics Lead
Sheet
እነሆ
ጌታ
Lyrics Lead
Sheet
እግዚያብሄር
በዚህ
አለ
(ሃሌሉያ)
Lyrics Lead
Sheet
አሜን! Lyrics Lead
Sheet
አዎ ይሁን
(ጸሎት)
Lyrics