Het Pad (Gebed)

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Wij Aanbidden U

Want je zult horen, zei Hij, een stem achter je die zegt: “dit is de weg, bewandel die”. Laat die stem in onze gezinnen en in onze huwelijken klinken. Ik wil dat alle mannen die stem horen. Een stem achter je die jou leidt en zegt: “Dit is de weg, bewandel die”.

Laat me die stem in mijn leven horen door alle veranderingen heen, in hoe ik mij naar U toe navigeer. Als er voor niemand leiding meer is, “Dit is de weg, bewandel die”. We horen de heldere stem van God, nauwkeurig, helder, in een seizoen van licht. En wij zeggen God, laat het zo duidelijk en zo indringend in onze harten zijn. Geef ons de kracht om duidelijk en vastberaden onderscheid te maken tussen wat van God is en wat niet van God is; wat rechtvaardig is en wat onheilig is; wat van de waarheid is en wat van de leugen is. Laat ons die stem achter ons horen die zegt: “Dit is de weg, bewandel die”.

Geef ons een kompas vanuit de hemel en duidelijke goddelijke leiding vanuit de hoogste rang van autoriteit. Hoog boven de verwarring van onze planeet; hoog boven haar leugens en haar filosofie; hoog boven haar onreinheid en haar goddeloosheid, “dit is de weg, bewandel die”. Vanaf dit moment in Tijd tot het einde van de Tijd, door alle omstandigheden die U door Uw almachtige kracht en Uw verordende macht de aarde in zult zenden. Maak te midden daarvan voor ons een stralend pad recht naar Uw troon.

Geef ons het geloof om onze voeten erop te zetten, wanneer we in onze harten horen, “dit is de weg, bewandel die, bewandel die, bewandel die”.