Ik Hef Mijn Handen Naar U Op (Gebed)

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Wij Aanbidden U

Laten we onze heilige handen opheffen voor de Heer. Amen? Dus Vader, we heffen onze handen tot U op. Ieder van ons. Mijn broer naast mij, heft zijn handen op. Mijn zus naast mij, heft haar handen op. Ik denk aan de lange lijn van schoonheid, eervolheid en gehoorzaamheid. De schoonheid van gehoorzaamheid die ons naar deze plek bracht. Ik hef mijn handen op en denk aan het offer van mijn broers en zussen die mij zijn voor gegaan, die de woede van de vijand confronteerden en hun leven hebben gegeven en hun bloed hebben vergoten, om dit pad van licht, te creëren waar we vandaag op lopen. Aan hen denk ik, wanneer ik mijn handen ophef. Ik herinner mij aan wat mij gevormd heeft en wat me gemaakt heeft tot wie ik nu ben. De woorden, de uitroepen, en de vastberadenheid en de offers en de gehoorzaamheid. Decennia na decennia. Generatie op generatie. Die deze hoge weg creëerde waarop we nu staan.

En ik ben U dankbaar voor Uw standvastigheid en Uw trouw. En uw vastberadenheid om te bouwen en te stromen, aan te moedigen, en om Uw Geest in de harten van mensen te zenden. Wij zijn U dankbaar. Dankbaar omdat U ons leven hebt gegeven.

Dankbaar omdat onze harten met vreugde zingen. Dankbaar omdat te midden van mijn broers, er licht in mijn denken is gekomen en in mijn ziel en mijn geest. Luisterend naar het geluid van de stem van mijn leiders. Gewoon luisterend naar de uitingen van de Heilige Geest en het kijken naar het aangezicht van God. Het is diepgaand en majestueus en adembenemend geweest. En alleen al het richten op U, maakt mij een beter mens. Alleen al het kijken naar U Vader, alleen al het richten op Uw hart, maakt mij een beter mens; maakt mij een beter persoon en daar ben ik dankbaar voor.

Dank U dat U mij behouden hebt, dank U dat U mij leid, dank U, dat U, Uw hand op mij hebt gelegd. Dank U voor het geven van leven, dank U voor Uw geduld om mij te onderwijzen. Dank U dat U mij van dwaasheid weg hebt geleid naar wijsheid. Dank U dat U me uit zwakte haalt en mij kracht geeft. Dank U dat U mijn twijfels wegneemt en mij geloof schenkt. Dank U dat U mij uit de dood hebt gehaald en mij dit absoluut overvloedig leven geeft. Dank U, dat U me uit eenzaamheid hebt gehaald en mij tenmidden van deze absoluut verbazingwekkende groep mensen hebt geplaatst. Dank U, dat U me liet stoppen met dwalen en mij een reis gegeven hebt. Ik ben dankbaar. Dank U God! Dank U Heer! Dank U, dat U mij schiep. Dank U voor het leven dat U geeft. Dank U dat U mij geroepen hebt. Dank U voor Uw vertrouwen in mij. Dank U dat U mij uitgekozen hebt. Dank U voor Uw leiding. Dank U! Dank U! Dank U! Dank U! Dank U voor elke strijd. Dank U voor elke overwinning, Dank U voor elke test. Dank U voor de moeilijke momenten. Dank U voor wat gemakkelijker was. Dank U, voor alles, elke keer, elk moment, elke gebied waar Uw machtige hand mijn leven raakte. Ik zeg Dank U! Dank U God! Dank U.