Rust Op Ons (Gebed)

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Wij Aanbidden U

“Ik aanbid U”
Dat zijn heilige woorden, voor Hem alleen; alleen voor Hem
“Ik aanbid U”

Ik verhoog U, hef U op en ik prijs U. U alleen bent waardig om mijn aanbidding te ontvangen. U alleen bent waardig om mijn lof te ontvangen.

Ik loof U. Ik aanbid U. Ik verhoog U.
Laat mijn lippen U prijzen, nu en voor eeuwig. Laat mijn ziel U vandaag en voor altijd zegenen O God. U alleen bent waardig om al mijn lof te ontvangen.

Er is niemand anders. Niets dat er bestaat, in Tijd, of in Eeuwigheid, zal ooit deze woorden ontvangen, die voorbehouden zijn voor U, en U alleen: “Ik aanbid U” Eeuwige.

Ik aanbid U Almachtige God, Grote Koning van de Hemelen. Ik aanbid U mijn Schepper, mijn Verlosser en mijn God. Ik aanbid U.

“Ik aanbid U”