Wij Aanbidden U

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Wij Aanbidden U

[Prayer]

Wij aanbidden U, wij loven U en wij verheerlijken Uw naam. Wij heffen onze handen naar U op, zoals onze voorvaderen; die ons lang geleden zijn voorgegaan. Ze hieven hun heilige handen op, tot een Soevereine God, en zoals mijn broer Habakuk velen jaren geleden zei:

“Ik zal mij verheugen, vreugdevol zijn. U, Soevereine Heer, U bent mijn kracht.” U bent de sterkte van mijn broer. “U maakt mijn voeten snel als hinden, geeft mij kracht, en doet mij treden op hoogten”.

En dus vanaf deze dag, stappen wij voorwaarts en heffen onze ogen op en staan op en lopen in de heerlijkheid, die U bent, en wij zegenen Uw heilige naam.

Dank U voor Uw woord. Dank U voor Uw onderwijzing van ons. Dat U ons leert. Laat het woord van God op de vruchtbare grond van onze harten vallen; laat het zich diep wortelen en produceer in al mijn broers, al Uw heiligen, dertig-, zestig- en honderdvoudig in de dingen van God.

Dank U Heer. Ik loof U. Amen. Amen.

[Refrein]

Wij prijzen U
Wij geven U eer
U bent verheven voor eeuwig
Soevereine Heer, U bent onze kracht
Wij aanbidden U voor eeuwig.