Wij Prijzen Uw Naam (Gebed)

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Wij Aanbidden U

O Vader, we zegenen U vandaag. We verhogen U. Er is geen God als U. Er is geen Redder als U; geen Verlosser als U. Er is geen koning zoals U. Er is geen Heer als U. Ik kijk naar U, in hoop, in vreugde, in verwondering en in aanbidding. Ik aanbid U.

Ik heb ontzag voor U. Ik verhef U. Ik verheerlijk U. U bent waardig. U alleen bent waardig om mijn lof te ontvangen. Ik offer mijn aanbidding aan U op, mijn God, mijn Schepper, mijn Koning, mijn Heer, mijn God, mijn redder. Ik zegen U. Laat al wat in mij is, zijn heilige naam zegenen.