Wij Prijzen Uw Naam

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Wij Aanbidden U

[Refrein]

De Heer is hoog verheven boven al
De Koning hoog verheven boven al
Niemand zo verhoogd als onze God
Heer wij prijzen Uw Naam

[Vers 1]

Almacht schrijven wij U toe, Oh Heer
Uw Woord brengt leven,
Uw recht is waarheid, Heer.
Wij offeren ons leven aan U op
Heer wij prijzen Uw Naam

[Vers 2]

Heer Jezus, wij verhoog’n Uw Heil’ ge Naam
Uw goedheid en Uw liefde
waar wij voor staan
Wij buigen ons vol dank, aanbidden U
Heer wij prijzen Uw Naam