Verheerlijken Uw Naam

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Wij Maken U Groot

[Chorus 1]
Wij verheerlijken uw naam
Heer wij verheerlijken Uw naam
Wij brengen U glorie, aanbidding,
Lofprijs en eer
Wij verheerlijken Uw naam

[Chorus 2]
Als één rondom Uw Troon
Heffen w’U op en verhoog’n U
Almachtig Koning en God
Die voor eeuwig regeert
Wij verheerlijken Uw naam

[Chorus 1]
Wij verheerlijken uw naam
Heer wij verheerlijken Uw naam
Wij brengen U glorie, aanbidding,
Lofprijs en eer
Wij verheerlijken Uw naam

[Chorus 2]
Als één rondom Uw Troon
Heffen w’U op en verhoog’n U
Almachtig Koning en God
Die voor eeuwig regeert
Wij verheerlijken Uw naam

[Ending]
Almachtig Koning en God
Die voor eeuwig regeert
Wij verheerlijken Uw naam