Zie De Heer

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Wij Maken U Groot

[Verse 1]
(Mannen)
Zie de Heer op Zijn Troon
Aller Heer, draagt de hoogste kroon
Want Zijn Koninkrijk is voor eeuwig
Zijn macht en Zijn majesteit staan vast

(Iedereen)
Zie Hij regeert, in eeuwigheid
Stralend God, Hem adoreren wij
Van eeuw tot eeuw onveranderlijk
Die was en is en komen zal

[Chorus]
Wij maken U groot
Niemand hoger dan U
Wij verheerlijken en loof’n Uw Heil’ge naam
Aanschouw’n Uw grootheid
Uw heil’gen samen
Offeren aan U de hoogste eer

[Verse 2]
Zie het Lam, Zoon van God
Overwinnaar, Koning boven al
Blaas Uw bazuinen, oordeel de volkeren
Laat iedereen weten, Hij regeert

[Chorus]
Wij maken U groot
Niemand hoger dan U
Wij verheerlijken en loof’n Uw Heil’ge naam
Aanschouw’n Uw grootheid
Uw heil’gen samen
Offeren aan U de hoogste eer

[Chorus]
Wij maken U groot
Niemand hoger dan U
Wij verheerlijken en loof’n Uw Heil’ge naam
Aanschouw’n Uw grootheid
Uw heil’gen samen
Offeren aan U de hoogste eer
Offeren aan U de hoogste eer