A Gbéeyín Ga [We Magnify You – Yorùbá]

“A GBÉEYÍN GA” jé àkójopò tifun ti àdúrà, orin àtí ìsìn latí owó Dr. Noel Woodroffe ati ilé isé orin Congress.

Ìfihàn tí ó lágbàra yi tí ó jade láti inú okàn ìmore ti àwon ènìyàn káàkiri ayé ti nse àjoyò títóbí, àìlópin àti ògo olórun, iyìàti ìwàbí olórun lórí ilè ayé. Àwon orin wòn yí jé àpere pàtàkì fun ibùsòawon ní ìrìn àjò àjorìn wa.

Name Lyrics Lead Sheet
Gba ìyin wa [Adúrà] Lyrics
A Gbéeyín Ga Lyrics Lead Sheet
Sí O Lyrics Lead Sheet
Èyin Nìkan Lyrics Lead Sheet
Se Orúko Re Logo Lyrics Lead Sheet
Mímó Ni Òdó Àgùtan Lyrics Lead Sheet
Wo Olúwa Lyrics Lead Sheet
Olórun Wá Nihín Lyrics Lead Sheet
Àmín! Lyrics Lead Sheet
Béèni yíò rí [Adúrà] Lyrics
Name Lyrics Lead
Sheet
Gba
ìyin wa[Adúrà]
Lyrics
A
Gbéeyín
Ga
Lyrics Lead
Sheet
Sí O Lyrics Lead
Sheet
Èyin
Nìkan
Lyrics Lead
Sheet
Se Orúko
Re Logo
Lyrics Lead Sheet
Mímó Ni
Òdó Àgùtan
Lyrics Lead
Sheet
Wo
Olúwa
Lyrics Lead
Sheet
Olórun

Nihín
Lyrics Lead
Sheet
Àmín! Lyrics Lead
Sheet
Béèni
yíò rí[Adúrà]
Lyrics