Siyakubabaza [We Magnify You – isiZulu]

“I” SIYAKUBABAZA” i-albhamu entsha ehlanganise imikhuleko, amaculo Kanye nendumiso okuvela kuDkt Noel Woodroffe kanye neCongress Music Factory.

Le ndumiso enamadla iqubuka enhliziyweni egcwele ukubonga kwabo bonke abantu betusa ubukhosi, amandla kanye nenkazimulo kaNkulunkulu eveza amagugu kanye nobuNkulunkulu bakhe emhlabeni.”

Name Lyrics Lead Sheet
Amukela Indumiso Yethu (Umkhuleko) Lyrics
Siyakubabaza Lyrics Lead Sheet
Kuwe Lyrics Lead Sheet
Kuwe Wedwa Lyrics Lead Sheet
Siphakamis ‘Igama Lakho Lyrics Lead Sheet
Lingcwele Iwundlu Lyrics Lead Sheet
Bheka Inkosi Lyrics Lead Sheet
Ujehova Unathi (Haleluya) Lyrics Lead Sheet
Amen! Lyrics Lead Sheet
Akubenjalo (Umkhuleko) Lyrics
Name Lyrics Lead
Sheet
Amukela
Indumiso
Yethu
(Umkhuleko)
Lyrics
Siyakubabaza Lyrics Lead
Sheet
Kuwe Lyrics Lead
Sheet
Kuwe
Wedwa
Lyrics Lead
Sheet
Siphakamis
‘Igama
Lakho
Lyrics Lead
Sheet
Lingcwele
Iwundlu
Lyrics Lead
Sheet
Bheka
Inkosi
Lyrics Lead Sheet
Ujehova
Unathi
(Haleluya)
Lyrics Lead
Sheet
Amen! Lyrics Lead
Sheet
Akubenjalo
(Umkhuleko)
Lyrics