Yoruba (Ajúbà Re)

Inú wá dùn láti fi àwon àdúrà àti orin ìjúbà láti òdò Òmòwé Noel Woodroffe àti ilé isé orin wa ti Congress MusicFactory tiise “Ajúbà re”. À únfi okàn ìsòkan wà nínú ìjúbá, ìbòwó fún, àti ìmoore wa hàn sí Olórun.

Akorin, àwon tí únko orin sínú ìwé àti àwon tínse orin sí orí ifórán, èyí ni a se láti fi ewà ara olúwa jésù Kristì hàn. Akówonjo láti òpin ayé, Caribbean, United States, Europe, Afrika, Asia, Latin America àti àwon agbègbè won, làti fowó sowópò ní sísèdá ohun èlò tí a fé pín pèlú ìjo, àti àwon onígbàgbo káàkiri àgbáyé.

Name Lyrics Lead Sheet
Mojúbà Re (Àdúrà) Lyrics
Mo Jú Bàa Re Lyrics Lead Sheet
Bàléwa (Àdúrà) Lyrics
Bà Lé Wa Lyrics Lead Sheet
A Yin Orúko Yín (Àdúrà) Lyrics
A Yin Orúku Yín Lyrics Lead Sheet
Mo Gbé Owó Mi Sókè Síi Yín (Àdúrà) Lyrics
Mímó Mímó Lyrics Lead Sheet
Ònà Nâ (Àdúrà) Lyrics
Ònà Nâ Lyrics Lead Sheet
Erán Wa (Àdúrà) Lyrics
Títí Láíláí Lyrics Lead Sheet
A Júbá Re Lyrics
Name Lyrics Lead Sheet
Mojúbà
Re
(Àdúrà)
Lyrics
Mo Jú
Bàa Re
Lyrics Lead
Sheet
Bàléwa
(Àdúrà)
Lyrics
Bà Lé Wa Lyrics Lead
Sheet
A Yin
Orúko Yín
(Àdúrà)
Lyrics
A Yin
Orúku Yín
Lyrics Lead
Sheet
Mo Gbé
Owó Mi
Sókè Síi
Yín (Àdúrà)
Lyrics
Mímó
Mímó
Lyrics Lead
Sheet
Ònà Nâ
(Àdúrà)
Lyrics
Ònà Nâ Lyrics Lead
Sheet
Erán Wa
(Àdúrà)
Lyrics
Títí
Láíláí
Lyrics Lead
Sheet
A Júbá
Re
Lyrics